Wat is MDIEU?

De letters MDIEU staan voor Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden. Organisaties kunnen de subsidie aanvragen voor thema’s die gericht zijn op duurzame inzetbaarheid van de medewerker of om bijvoorbeeld medewerkers met zwaar werk eerder te laten stoppen.

De MDIEU-subsidie is aan te vragen voor twee soorten initiatieven:

  • Duurzame inzetbaarheid. Als bedrijf streef je naar een werkomgeving die zo motiverend, gezond en productief mogelijk is. De activiteiten kunnen heel gevarieerd zijn, zolang ze maar passen binnen de bepaalde thema’s.
  • Eerder stoppen met werken. De subsidie kan ook worden gebruikt om oudere werknemers met fysiek zwaar werk tot maximaal 3 jaar voor de AOW-leeftijd eerder te laten stoppen. Daarbij mag de maandelijkse uitkering niet het fiscaal vrijgestelde bedrag overschrijden. Deze subsidie is echter alleen beschikbaar als er ook sprake is van Duurzame Inzetbaarheid

Subsidiebudget

Voor de periode 2021-2025 is er een budget van €946 miljoen beschikbaar. De MDIEU-subsidie bedraagt minimaal €75.000 en maximaal 50% van de projectkosten. Het is een cash-subsidie die op de IBAN wordt overgemaakt. De subsidie wordt achteraf uitbetaald met een voorschot mogelijkheid van 20-40%. Voor projecten die vallen binnen Duurzame Inzetbaarheid kan je 50% subsidie ontvangen en voor projecten die vallen binnen Eerder stoppen met werken is dit 25% subsidie.

Onze aanpak

Vastgoed Talent werkt samen met De Breed & Partners en wij denken graag met jou mee over het thema van jouw MDIEU-subsidie aanvraag.

  • De Breed & Partners zorgt voor het opstellen van een goed plan en het indienen van de aanvraag.
  • Vastgoed Talent ondersteunt jouw organisatie met het uitvoeren van de ingediende plannen. De kosten die onze HR-professionals maken vallen binnen het MDIEU-budget.

Mogelijkheden met de MDIEU-subsidie

Wat voor soort projecten kan je starten met de MDIEU-subsidie? Wij geven je vier korte voorbeelden.

  • Thema 1: Het gezond, veilig en vitaal werken bevorderen. Alertheid en interventie bij werk gerelateerde stressfactoren. Hierbij gaat het om hoge werkdruk, emotioneel belastend werk, arbeidsconflicten en een disbalans tussen werk en privé.
  • Thema 2: Het goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap bevorderen. Het versterken van de duurzame inzetbaarheid van tijdelijke, externe krachten en het bevorderen van duurzame arbeidsrelaties als onderdeel van goed opdrachtgeverschap.
  • Thema 3: Een leven lang ontwikkelen en de arbeidsmobiliteit van werkenden stimuleren. Het vergroten van het bewustzijn van vaardigheden en het verder ontwikkelen hiervan via competentiescans en talentontwikkeling.
  • Thema 4: het bevorderen van bewustwording bij werknemers over duurzame inzetbaarheid en eigen regie op de loopbaan. Het gebruik van loopbaanscans en ontwikkeladviezen.

Deadline en budget MDIEU-subsidie

Het is belangrijk om op tijd je MDIEU-subsidieaanvraag in te dienen. Er zijn in 2024 twee tijdvakken voor het indienen van je aanvraag. Het eerste tijdvak is op 2 april 2024 en het tweede tijdvak is in september 2024. Voor het eerste tijdvak in 2024 is €100 miljoen budget beschikbaar. Subsidieaanvragen worden inhoudelijk beoordeeld op volgorde van binnenkomst én zolang er budget beschikbaar is.

Vraag jouw MDIEU-subsidie aan

Wil je meer informatie over de MDIEU-subsidieregeling? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met jou mee over het thema van jouw subsidie aanvraag. Daarnaast ondersteunen wij je samen met De Breed & Partners om het meeste uit de MDIEU-regeling te halen.

Vastgoed Talent

Wij helpen woningcorporaties met het behalen van doelstellingen en het realiseren van ambities. Wij zijn gespecialiseerd in Werving & SelectieDetachering, Interim managementRecruitment Process Outsourcing en Project Outsourcing. Al sinds 2008 bieden wij succesvol een totale dienstverlening aan voor uiteenlopende vraagstukken.