Grootste veranderingen CAO Woondiensten 2024/2025

Wij hebben de grootste veranderingen van het nieuwe CAO Woondiensten 2024/2025 op een rijtje gezet:

  • Loonsverhoging van 10%
  • Eindejaarsuitkering van 2%
  • Het systeem van aanpassingsbedragen wordt afgeschaft
  • Thuiswerkvergoeding wordt verhoogd
  • Stagevergoeding wordt €400 bruto per maand

Structurele loonsverhoging van 10%

Vanaf 1 januari 2024 worden de individuele salarissen van werknemers met 10% verhoogd. Deze loonsverhoging wordt eveneens doorgevoerd in de salarisschalen.

Structurele eindejaarsuitkering

In de nieuwe CAO Woondiensten wordt een eindejaarsuitkering geïntroduceerd. De eindejaarsuitkering wordt voor het eerst in december 2024 uitbetaald. De eindejaarsuitkering is 2% van het individuele jaarsalaris van de werknemer, met een plafond van 2% van het eindniveau van zijn of haar loonschaal. Belangrijk om te weten: deze eindejaarsuitkering telt niet mee voor het pensioen en de vakantietoeslag. In de CAO Woondiensten wordt de CAO-eindejaarsuitkering toegevoegd als een bron in het Woondiensten Cafetaria Systeem.

Aanpassingsbedragen

Het aanpassingsbedragen systeem afgeschaft. Wat betekent dit voor jou? Het eindniveau van salarisschaal C tot en met H en O wordt voor bestaande medewerkers het standaard eindniveau. Daarnaast verdwijnt de term ‘nieuwkomers’ uit de CAO. Vanaf 1 januari 2024 is er simpelweg één startsalaris en één eindniveau per salarisschaal.

Thuiswerkvergoeding

De thuiswerkvergoeding gaat omhoog naar het onbelaste maximale fiscale bedrag dat geldt vanaf 1 januari 2024.

Stagevergoeding

In de CAO Woondiensten wordt bij een fulltime stage een stagevergoeding gehanteerd van €400 bruto per maand, ongeacht het opleidingsniveau. Voor een parttime stage geldt de vergoeding naar verhouding. De hoogte van de vergoeding heeft een minimumkarakter.

Vastgoed Talent

Wij helpenwoningcorporaties met het behalen van doelstellingen en het realiseren van ambities. Wij zijn gespecialiseerd in Werving & SelectieDetachering, Interim managementRecruitment Process Outsourcing en Project Outsourcing. Al sinds 2008 bieden wij succesvol een totale dienstverlening aan voor uiteenlopende vraagstukken.