Zzp’ers moeten zich verplicht verzekeren voor arbeidsongeschiktheid 

Als zzp’er moet je bepaalde keuzes maken, en één daarvan is het wel of niet afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit is een belangrijke keuze, want 1 op de 4 ondernemers raakt tijdens hun carrière (tijdelijk) arbeidsongeschikt.  

Op dit moment heeft 35% van de ondernemers nog niks geregeld wanneer zij arbeidsongeschikt raken. Het AOV wordt door veel ondernemers gezien als een (te) dure verzekering en daarom wordt deze verzekering niet vaak afgesloten. Daarnaast hebben zzp’ers vaak eigen spaargeld of het inkomen van hun partner, waardoor zij vaak het risico durven te nemen om geen AOV af te sluiten. Als je financiële vangnet toch wegvalt, ben je als zzp’er in de huidige situatie aangewezen op de Participatiewet (bijstand).  

Voor wie geldt de verplichte AOW?  

De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering gaat hoogstwaarschijnlijk gelden voor: 

  • Zzp’ers  
  • Ondernemers 
  • Freelancers 
  • Beroepsbeoefenaars  
  • Meewerkende echtgenoten 

Wat kan je verwachten van de verplichte AOV? 

De uitkering wordt waarschijnlijk 70% van je laatst verdiende inkomen. Met laatst verdiende inkomen bedoelen we de winst uit je onderneming. Wanneer je arbeidsongeschikt wordt dien je het eerste jaar zelf financieel te overbruggen. Na het eerste jaar kom je pas in aanmerking voor een uitkering. Daarnaast is de premie fiscaal aftrekbaar.  

Wat gaat een verplichte AOV kosten? 

De verplichte AOV-premie voor zzp’ers bedraagt maximaal €225 per maand, wat neerkomt op €2.700 per jaar. Dit is een voorlopige schatting en is nog niet definitief vastgesteld. De precieze regels en het exacte moment waarop de verplichte AOW wordt ingevoerd, is nog niet bekend.  

Reguliere AOV of verplichte AOV? 

In veel reguliere AOV’s is er sprake van beroepsarbeidsongeschiktheid, wat betekent dat de beoordeling gericht is op de geschiktheid voor het eigen beroep. Vervolgens wordt hierop de uitkering gebaseerd. Bij een reguliere AOV ben je niet verplicht om werk in een andere sector aan te nemen, maar bij een verplichte AOV is dit wel het geval.  

Wil je aan de slag als zzp’er binnen de woningcorporatiesector? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder bij het vinden van een opdracht die écht bij je past.