Werknemers die niet in aanmerking komen voor de salarisschalen zoals genoemd in
artikel 4.3 CAO worden ingedeeld in de reguliere salarisschalen.

Met ingang van 1 januari 2022 gelden de volgende salarisschalen:

Met ingang van 1 januari 2023 gelden de volgende salarisschalen:

Werknemers in de salarisschalen C tot en met H en O, waarvan hun salaris op of boven het
eindsalaris van nieuwkomers ligt, ontvangen hun structurele loonsverhoging verminderd met
een aanpassingsbedrag. Deze systematiek wordt ook toegepast op de eindniveaus van de
schalen C tot en met H en O in bovenstaande salarisschalen.

De systematiek uit lid 4.4.3 CAO start met ingang van 1 april 2019 (de eerste structurele
loonsverhoging na 31 december 2018) en blijft tot en met uiterlijk 2025 (5 respectievelijk 7
jaren) steeds gekoppeld aan de datums van de structurele loonsverhogingen. Mochten er in
één jaar meerdere momenten zijn waarop een structurele loonsverhoging afgesproken wordt
dan wordt het aanpassingsbedrag naar rato over die datums verdeeld.