Voor schoolverlaters en nieuwe instromers zonder werkervaring gelden twee
instapsalarisschalen. Schoolverlaters en nieuwe instromers kunnen maximaal twee jaar bij
normaal/goed functioneren in deze instapsalarisschalen worden ingeschaald.

De bedragen zijn als volgt:
Met ingang van 1 januari 2022 gelden de volgende bedragen:

Met ingang van 1 januari 2023 gelden de volgende bedragen:

Werknemers die niet in aanmerking komen voor de salarisschalen zoals genoemd in
artikel 4.3 CAO worden ingedeeld in de reguliere salarisschalen.